ПРОВЈЕРА СТРУЧНОСТИ, МАЈ 2022

 • ПРОВЈЕРА СТРУЧНОСТИ, МАЈ 2022

  Поштовани,

  Обавјештавамо Вас да ће се провјера стручности за кандидате којима истиче лиценца за обављање послова водитеља станице техничког прегледа, односно лиценца за обављање послова контролора техничке исправности возила у периоду 29.05.2022. – 30.05.2022. године, као и кандидати којима је сетификат истекао, одржати у петак 20.05.2022. и суботу 21.05.2022. године у згради Аграма, Булевар српске војске 17,  Бања Лука – конференцијска сала, спрат 10. 

  Списак кандидата са датумом провјере ће бити накнадно објављен.

  Пријаве је потребно доставити најкасније до 10.05.2022. године.

  Скенирану пријаву са документацијом потребно је доставити путем е:маил-а  podrska@centarai.com.

  Напомена: Кандидати који су присуствовали провјери стручности у мају 2020. године не морају достављати комплетну документацију. Довољна је само Пријава за продужење сертификата и сертификат који истиче.

  С поштовањем!

  Стручна институција за техничке прегледе возила

  Comments are closed.