Homologacija vozila, dijelova uređaja i opreme vozila

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je zaključilo Ugovor o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme vozila, broj: 04-02-2-2256/22 od 04.08.2022. godine s Konzorcijem u sastavu: Centar motor d.o.o. Široki Brijeg, kao nosioc Konzorcija i Konzortima: Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Banja Luka, Informacioni Inžinjering Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka i Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo i na taj način ih ovlastilo za poslove homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme vozila.


HOMOLOGACIJA

Homologacija vozila podrazumjeva primjenu jedinstvenih propisa o obaveznim ispitivanjima svakog pojedinačnog tipa vozila prije njegovog stavljanja na tržište. Prilikom homologacije se ispituju uređaji bitni za sigurnost vozila, kao i uređaji od kojih zavise ekološke karakteristike vozila.
Sami počeci homologacije proizlaze iz zajedničke želje evropskih zemalja za otklanjanjem prepreka u međusobnoj trgovini vozilima te usklađivanjem zakonodavstva na području vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja.


Postoje dva sistema homologacije:

Prvi se temelji na ECE pravilnicima, odnosno Sporazumu iz 1958. godine.

Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Evropu (radna grupa WP.29, World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) donosi Sporazum o prihvatanju jednakih tehničkih propisa za vozila na točkovima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na točkovima i uslovi za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na osnovu tih propisa (Sporazum iz 1958.). Ugovorne strane Sporazuma iz 1958. godine, veliki broj evropskih država, Evropska unija, kao kolektivna članica, te Japan, Australija i još osam vanevropskih država samostalno, svaka za sebe, odlučuju koji će od trenutno 128 postojećih pojedinačnih ECE pravilnika primjenjivati na svoj teritoriji. Pojedinačni ECE pravilnici donose odredbe o postupcima ispitivanja, odobravanja, označavanja i uzajamnog priznavanja pojedinih dijelova, sklopova i uređaja vozila.
Homologacijska odobrenja, prema ECE pravilnicima, izdaju se za tip vozila s obzirom na pojedini dio, sklop ili uređaj vozila, npr. za tip vozila s obzirom na sistem kočenja. Ovaj sistem homologacijskih pravilnika trenutno ne dopušta izdavanje odobrenja za tip vozila kao cjeline.
Aktuelne novosti u vezi sa Sporazumom iz 1958. godine, kao i pojedini ECE pravilnici dostupni su na stranici http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html

Drugi je zasnovan na EEC/EC direktivama, odnosno EU propisima.

Pojedinačne EEC/EC direktive i EU propisi donose odredbe o postupcima ispitivanja, odobravanja, označavanja i uzajamnog priznavanja pojedinih dijelova, sklopova i uređaja vozila, ali i mogućnost izdavanja odobrenja za tip vozila kao cjeline (WVTA – Whole Vehicle Type Approval).


Podjela homologacije :

Homologacija tipa vozila

Homologacija tipa vozila provodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i koja uvoze pravna ili fizička lica, registrovana za prodaju vozila s namjerom da prodaju takva vozila na području BiH. Homologacija tipa vozila provodi se i za serijski proizvedena vozila u BiH ako je serija predmetnog tipa veća od 10.

Homologacija pojedinačnog vozila

Homologacija pojedinačnog vozila provodi se za nova vozila koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za korištena vozila iz uvoza. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države, u slučaju njihovog stavljanja na tržište ili njihove registracije nakon besplatne dodjele od nadležnih državnih tijela.

Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila

Homologacija, odnosno provjera usklađenosti dijelova, uređaja i opreme vozila se provodi za nove dijelove, uređaje i opremu vozila koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu ili proizvode u Bosni i Hercegovini radi stavljanja na tržište.
Na osnovu člana 205. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06 i 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), Ministar komunikacija i saobraćaja donio je Pravilnik o homologaciji vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 83/20 i 8/22). Ovim Pravilnikom su uređeni uslovi za homologaciju vozila, dijelova uređaja i opreme i uslovi za određivanje organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. Ovim postupkom svako vozilo, prije uvoznog carinjenja (i njegova pripadajuća dokumentacija) osim propisom izuzetih, podvrgavaju se homologacijskom pregledu.
Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vozila pri homologaciji tipa („Službeni glasnik BiH“, broj; 23/19) se propisuju najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i korištena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila. Korištenim vozilom se smatra vozilo od čijeg je prvog registrovanja prošlo najmanje tri mjeseca ili koje je prešlo put od 3000 km.
Za vozila proizvedena po propisima različitim od UN ECE pravilnika, EU direktiva i OECD kodova i za koja ne postoji ovlašteni uvoznik u Bosni i Hercegovini, provest će se provjera saglasnosti prema proceduri koju potpiše administrativno tijelo za poslove homologacije ili će se priznati izvještaj o provjeri saglasnosti od organizacija u inostranstvu s kojima postoji ugovor o saradnji.

Oldtajmer vozila

Za vozila starija od 30 godina, postoji mogućnost uvoza u BIH, kao oldtajmer vozila. Takozvana vozila muzejske vrijednosti prolaze kroz proces indentifikacije vozila. Glavni od uslova jeste taj da su vozila starija od 30 godina i da da su sačuvana ili ponovno sastavljena u originalnom obliku, da im je od strane saveza ili registrovanog kluba oldtajmera izvršena klasifikacija prema kriterijumima FIVA, na temelju kategorije starosti, tehničke kategorije i kategorije očuvanosti.

Svu potrebnu legislativu iz oblasti homologacije vozila u Bosni i Hercegovini možete pronaći na web-stranici: http://homologacija.gov.ba/

Za sva pitanja koja imate vezano za homologacijska ispitvanja, možete nas kontaktirate putem navedenih e-mailova:

  • homologacija@centarai.com
  • tipska@centarai.com
  • dijelovi@centarai.com
  • drugostepena@centarai.com

Spisak servisa za HML u BIH – u PDF
Spiska ovlaštenih zastupnika u BIH – u PDF
Cjenovnik usluge – u PDF

1328-1024