Stručna institucija za tehničke preglede

KONZORCIJUM STRUČNE INSTITUCIJE ZA TEHNIČKE PREGLEDE

Centar za automobilsko inženjerstvo je dio konzorcija stručne institucije za tehničke preglede vozila, odabran od strane nadležnog organa putem javnog konkursa. Posjedujemo kvalifikovano osoblje i odgovarajuću opremu za sprovođenje poslova stručne institucije pri čemu je važno napomenuti da CentarAI ne obavlja bilo kakve druge poslove vezane za tehničke preglede, u pogledu vlasništva ili na drugi način povezanog djelovanja koje bi predstavljali sukob interesa.

U sklopu navedenog konzorcijuma, obavljamo poslove

  • propisivanje detaljnih postupaka i procedura za obavljanje tehničkih pregleda vozila te drugi poslovi iz navedene oblasti
  • dajemo pisana stručna uputstva i informacije o samom procesu u cilju izjednačavanja postupanja prilikom obavljanja procesa pregleda
  • vršimo stručne kontrole nad radom stanica tehničkih pregleda, kontrolora, voditelja, opreme i uređaja
  • vršimo edukaciju i stručno osposobljavanje voditelja i kontrolora na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila
  • vršimo obradu podataka i izradu analiza iz oblasti tehničkog pregleda vozila najmanje četiri puta godišnje sa prijedlozima za poboljšanje stanja
  • objedinjujemo sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica u periodu od 10 godina
  • vodimo podatke o licencama i sertifikatima kadrova, uređaja i opreme
  • dostavljamo izvještaje, podatke i dokumente od značaja za vršenje upravnog nadzora

Vezani dokumenti:

Pravilnik o registraciji vozila 69_09
Pravilnik o vozačkoj dozvoli 9_19
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi 23_07
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi 26_19
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi 54_07
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi 101_12
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 13_07
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 42_11
Pravilnik o registraciji vozila 29_20
Pravilnik o tehničkim pregledima 29_20
Pravilnik o tehničkim pregledima 33_19
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 13_07

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radionicama i tahografima 48_13
Pravilnik o postupku izdavanja memorisjkih kartica za digitalni tahograf 42_11
Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 9_19
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku izdavanju memorijskih kartica 86_12
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku izdavanju memorijskih kartica 51_18
Zakon o izmjeni i dopuni zakona o radnom vremenu 66_16
Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika 48_10
Prav o radionicama i tahografima, Sl. glasnik BiH 4_11

car engine