Razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom

RAZVRSTAVANJE I PREGLED OPREME POD PRITISKOM

Razvrstavanje opreme pod pritiskom podrazumijeva određivanje kategorije opreme (I – IV kategorija), koje se vrši prema vrsti opreme pod pritiskom, grupi fluida, radnim i projektnim karakteristikama opreme u skladu sa zahtjevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe

Pri podnošenju Zahtjeva za razvrstavanje, korisnik/vlasnik opreme pod pritiskom je dužan dostaviti:

 • Isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom sa bitnim zahtjevima propisanim tehničkim propisima kojim su propisani tehnički zahtjevi za opremu pod pritiskom;
 • Tehničku dokumentaciju dobijenu od proizvođača predmetne opreme pod pritiskom;
 • Projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se predmetna oprema pod pritiskom nalazi;
 • Potvrdu o vlasništvu

Korisniku, odnosno vlasniku opreme se po završetku razvrstavanja izdaje Evidencioni list, kako je definisano Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

IT CentarAI-OBR-R.ZH Zahtjev za razvrstavanje.


Pregledom opreme pod pritiskom provjerava se da li su ispunjeni zahtjevi za njen bezbjedan rad u skladu sa zahtjevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

Vrste ispitivanja koje sprovodi IT CentarAI su:

 • Prvi pregled prije stavljanja opreme pod pritiskom u upotrebu;
 • Periodični pregled;
 • Vanredni pregled;
 • Pregled opreme pod pritiskom prije ponovnog puštanja u rad.

Pri podnošenju Zahtjeva za pregled, korisnik/vlasnik opreme pod pritiskom je dužan dostaviti:

 • Isprave o usaglašenosti opreme pod pritiskom sa bitnim zahtjevima propisanim tehničkim propisima kojim su propisani tehnički zahtjevi za opremu pod pritiskom;
 • Tehničku dokumentaciju dobijenu od proizvođača predmetne opreme pod pritiskom;
 • Projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se predmetna oprema pod pritiskom nalazi;
 • Potvrdu o vlasništvu.

Napomena:
Ukoliko je potrebno sprovesti pregled koji nije prvi pregled za datu opremu pod pritiskom, vlasnik/korisnik je dužan dostaviti Evidencioni i Revizioni list.

Korisniku, odnosno vlasniku opreme se po završetku pregleda i ispitivanja izdaje Revizioni list, kako je definisano Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

IT CentarAI-OBR-P.ZH Zahtjev za pregled

Dokumenti

IT-CentarAI-RU-19-Zapisnik o žalbi
IT-CentarAI-OBR-06.1-Opšta-pravila-i-uslovi-poslovanja
Rješenje - imenovano tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod pritiskom
Rješenje - imenovano tijelo za razvrstavanje opreme pod pritiskom
Sertifikat o akreditaciji
Dodatak akreditaciji br. IN-161-01 REV2

Exterior view of plant for refining oil

Rokovi redovnih i periodičnih pregleda


RbOprema pod pritiskom visikog stepena opasnostiSpoljašnji pregledUnutrašnji pregledIspitivanje pritiskom
1Posude za gasove namjenjene za fluide grupe 1.2 godine5 godina10 godina
2Posude za gasove namjenjene za fluide grupe 2.2 godine5 godina10 godina
3Posude za tečnosti namjenjene za fluide grupe 1.2 godine5 godina10 godina
4Posude za tečnosti namjenjene za fluide grupe 2.2 godine5 godina10 godina
5Oprema pod pristiskom (kotlovi) namjenjena za fluide grupe 2.1 godina3 godine9 godina
6Cjevovodi za gasove namjenjene za fluide grupe 1.5 godina/5 godina
7Cjevovodi za gasove namjenjene za fluide grupe 2.5 godina/5 godina
8Cjevovodi za tečnosti namjenjene za fluide grupe 1.5 godina/5 godina
9Cjevovodi za tečnosti namjenjene za fluide grupe 2.5 godina/5 godina