Konzorcijum koji obavlja administrativne i tehničke poslove iz oblasti sertifikovanja vozila

KONZORCIJUM KOJI OBAVLJA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE IZ OBLASTI SERTIFIKOVANJA VOZILA

Centar za automobilsko inženjerstvo je nosilac konzorcijuma koji obavlja administrativne i tehničke poslove iz oblasti sertifikovanje vozila. Posjedujemo kvalifikovano osoblje i odgovarajuću opremu za sprovođenje administrativnih i tehničkih poslova sertifikovanja vozila.


U sklopu konzorcijuma, obavljamo poslove:

 • Definisanja i predlaganja procedura za ispitivanje i sertifikovanje vozila;
 • Pripremanja i predlaganja propisa iz oblasti sertifikovanja drumskih vozila za prevoz opasnih materija, lako kvarljive robe, vozila za prevoz žive stoke i vozila za prevoz specijalnih tereta (prevoz dragocjenosti, novca, nakita, itd.);
 • Pripremanja i predlaganja propisa iz oblasti sertifikovanja drumskih vozila na alternativna goriva (TNG, KPG, itd.)
 • Pripremanja i predlaganja propisa, te koordinisanja usaglašenosti propisa i procesa sprovođenja sertifikovanja drumskih vozila, njihovih sklopova i dijelova;
 • Pripremanja i predlaganja uslova koje ispitna tijela moraju zadovoljiti u svrhu njihovog ovlaštenja za rad, a koja se dostavljaju Ministarstvu;
 • Davanja mišljenja Ministarstvu o osposobljenosti organizacija koje apliciraju za ispitna tijela;
 • Organizovanja i vršenja edukacije kadrova za obavljanje ispitivanja i pregleda vozila u svrhu sertifikovanja;
 • Organizovanja i održavanja baze podataka i informacione mreže ispitnih tijela;
 • Formiranja centralne baze podataka o vozilima koja su podvrgnuta ispitivanju i sertifikovanju;
 • Vršenja administrativne, tehničke i stručne kontrole nad radom ispitnih tijela;
 • Podnošenje izvještaja Ministarstvu o radu ispitnih tijela.

Vezani dokumenti:

 • Prijava za provjeru stručnosti (produženje) - sertifikovanje (DOCX i PDF
 • Prijava za polaganje stručnog ispita (prvo polaganje) - sertifikovanje (DOCX i PDF)
 • Cjenovnik (2023.)
 • Pravilnik o sertifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za sertifikovanje moraju ispuniti (“Službeni glasnik BiH”, br. 41/08, 89/11, 6/12, 83/20, 85/20);
 • Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/07, 54/07, 101/12, 26/19);

Vrste ispitivanja:

 • IPV – ispitivanje vozila za sertifikovanje prema kategorijama promjena po pojedinim vrstama ispitivanja na vozilima (utvrđivanje tehničkih karakteristika, rekonstrukcija ili prepravka vozila, ugradnja sistema dvojnih ili pomoćnih komandi, zamjena pogonskog agregata, ukucavanje broja na pogonski agregat ili šasiju vozila, izrada novih vozila…);
 • ALT – ispitivanje vozila sa alternativnim pogonskim sistemima (ugradnja/izgradnja alternativnog pogonskog sistema sa tečnim naftnin gasom, ugradnja/izgradnja alternativnog pogonskog sistema sa komprimovanim prirodnim gasom, fabrička ugradnja alternativnog pogonskog sistema sa tečnim naftnin gasom, fabrička ugradnja alternativnog pogonskog sistema sa komprimovanim prirodnim gasom, …);
 • ADR – ispitivanje vozila namijenjenih za prevoz opasnih materija;
 • SCP – ispitivanje vozila namijenjenih za prevoz dragocjenosti;
 • PZS – ispitivanje vozila namijenjenih za prevoz životinja;
 • ATP – ispitivanje vozila namijenjenih za prevoz lakokvarljive robe.
 • CEMT – potvrda o kontroli tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila

Kontakt:

Telefon: +387 51 965 965, +387 51 345 540

E-mail: sertifikovanje@centarai.com

1328-1024