ПРОВЈЕРА СТРУЧНОСТИ, петак 11.03.2022. и субота 12.03.2022.

 • ПРОВЈЕРА СТРУЧНОСТИ, петак 11.03.2022. и субота 12.03.2022.

  Поштовани,

  Обавјештавамо Вас да ће се провјера стручности за кандидате којима истиче лиценца за обављање послова водитеља станице техничког прегледа, односно лиценца за обављање послова контролора техничке исправности возила у периоду 01.04.2022. – 28.05.2022. године одржати у петак 11.03.2022. и суботу 12.03.2022. године у згради Аграма, Булевар српске војске 17, Бања Лука – конференцијска сала, спрат 10.

  Списак кандидата са датумом провјере ће бити накнадно објављен.

  Пријаве је потребно доставити најкасније до 04.03.2022. године.

  Скенирану пријаву са документацијом потребно је доставити путем е:маил-а podrska@centarai.com.

  За водитеље станица техничког прегледа и контролоре техничке исправности возила који су присуствовали провјери стручности и продужили сертификат 29.05.2020. и 30.05.2020. године биће организован термин провјере стручности у мају 2022. године. Тачан термин биће накнадно објављен.


  С поштовањем!

  Стручна институција за техничке прегледе возила

  Comments are closed.