Izmjena datuma održavanja stručnog osposobljavanja osoblja na poslovima sertifikovanja vozila 08-2024

 • Izmjena datuma održavanja stručnog osposobljavanja osoblja na poslovima sertifikovanja vozila 08-2024

  Poštovani,

   

  Ovim putem Vas obavještavamo da je došlo do promjene datuma održavanja stručnog osposobljavanja osoblja na poslovima sertifikovanja vozila. Greškom je prvobitno navedeno da će stručno osposobljavanje biti održano 09.08.2024. umjesto 08.08. i 09.08.2024. godine. Ispod se nalazi izmijenjen poziv za stručno osposobljavanje.

  Hvala Vam na razumijevanju.

   

  Centar za automobilsko inženjerstvo kao nosioc Konzorcija – administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila objavljuje

   

   

   

  POZIV

  za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja vozila

   

  Administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za stručno osposobljavanje i provjeru znanja na poslovima sertifikovanja vozila.

   

  Stručno osposobljavanje održaće se u hotelu “COURTYARD BY MARRIOTT”, Prvog krajiškog korpusa 33, Banja Luka, 08.08. i 09.08.2024. godine sa početkom u 10:00 časova.

   

  Zainteresovani kandidati za polaganje stručnog ispita moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju navedenu na prijavi, kao i popunjene Prijave (DOCX i PDF) najkasnije do 06.08.2024. godine.

  Kandidati koji podliježu provjeri stručnosti moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju navedenu na prijavi, kao i popunjene Prijave (DOCX i PDF) najkasnije do 14.08.2024. godine.

   

  Provjera stručnosti i polaganje stručnog ispita održaće se 16.08.2024. godine sa početkom u 10:00 h. u hotelu “COURTYARD BY MARRIOTT”, Prvog krajiškog korpusa 33, Banja Luka.

   

  Navedenu dokumentaciju i popunjene Prijave poslati na e-mail sertifikovanje@centarai.com, a papirnu formu donijeti prilikom dolaska. Prijave poslate nakon navedog roka neće biti uzete u razmatranje. Prijave za polaganje stručnog ispita i provjeru stručnosti se mogu preuzeti na internet stranici www.centarai.com.

   

  Troškovi obuke po prijavljenom kandidatu iznose 936,00 KM sa PDV-om i potrebno ih je uplatiti na žiro- račun nosioca Konzorcijuma Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Banjaluka, 5517902222156484 kod Unicredit bank a.d.

  U navedenu cijenu uključeni su troškovi obuke, polaganje ispita i radni materijal.

   

   

   

  Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Bulevar srpske vojske 17, 78000 Banja Luka Kontakt telefon: 051 965 965, 051 345 542 E:mail: info@centarai.com www.centarai.com

  Comments are closed.