Poziv za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja 8-2024

 • Poziv za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja 8-2024

  Centar za automobilsko inženjerstvo kao nosioc Konzorcija – administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila objavljuje

   

   

   

  POZIV

  za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja vozila

   

  Administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za stručno osposobljavanje i provjeru znanja na poslovima sertifikovanja vozila.

   

  Stručno osposobljavanje održaće se u hotelu “COURTYARD BY MARRIOTT”, Prvog krajiškog korpusa 33, Banja Luka, 09.08.2024. godine sa početkom u 10:00 časova.

   

  Zainteresovani kandidati za polaganje stručnog ispita moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju navedenu na prijavi, kao i popunjene Prijave (DOCX i PDF) najkasnije do 06.08.2024. godine.

  Kandidati koji podliježu provjeri stručnosti moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju navedenu na prijavi, kao i popunjene Prijave (DOCX i PDF) najkasnije do 14.08.2024. godine.

   

  Provjera stručnosti i polaganje stručnog ispita održaće se 16.08.2024. godine sa početkom u 10:00 h. u hotelu “COURTYARD BY MARRIOTT”, Prvog krajiškog korpusa 33, Banja Luka.

   

  Navedenu dokumentaciju i popunjene Prijave poslati na e-mail sertifikovanje@centarai.com, a papirnu formu donijeti prilikom dolaska. Prijave poslate nakon navedog roka neće biti uzete u razmatranje. Prijave za polaganje stručnog ispita i provjeru stručnosti se mogu preuzeti na internet stranici www.centarai.com.

   

  Troškovi obuke po prijavljenom kandidatu iznose 936,00 KM sa PDV-om i potrebno ih je uplatiti na žiro- račun nosioca Konzorcijuma Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Banjaluka, 5517902222156484 kod Unicredit bank a.d.

  U navedenu cijenu uključeni su troškovi obuke, polaganje ispita i radni materijal.

   

   

   

  Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Bulevar srpske vojske 17, 78000 Banja Luka Kontakt telefon: 051 965 965, 051 345 542 E:mail: info@centarai.com www.centarai.com

  Comments are closed.