Poziv za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja vozila

 • Poziv za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja vozila

  Administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila koje čini: Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Banja Luka (nosilac Konzorcijuma), Centar motor d.o.o. Široki Brijeg (član Konzorcijuma), Informacioni Inžinjering SIRIUS 2010 d.o.o. Banja Luka (član Konzorcijuma) i Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo (član Konzorcijuma), objavljuje
  POZIV
  za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanje vozila
  Administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za stručno osposobljavanje i provjeru znanja na poslovima sertifikovanja vozila.
  Stručno osposobljavanje održaće se u Banja Luci, u zgradi Agrama, 23.11.2022. i 24.11.2022. godine sa početkom u 10:00 časova.
  Zainteresovani kandidati moraju dostaviti popunjene Prijave za stručno osposobljavanje i provjeru znanja na poslovima sertifikovanja vozila najkasnije do 21.11.2022. godine na e:mail adresu sertifikovanje@centarai.com.
  Provjera stručnosti održaće se 05.12.2022. godine.
  Troškovi obuke po prijavljenom kandidatu iznose 936,00 KM sa PDV-om i potrebno ih je uplatiti na žiro-račun nosioca Konzorcijuma Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Banjaluka, 5517902222156484 kod Unicredit bank a.d.
  U navedenu cijenu uključeni su troškovi obuke, polaganje ispita i radni materijal.

  Comments are closed.