POZIV za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja vozila 3 – 2024

 • POZIV za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima sertifikovanja vozila 3 – 2024

  Administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila
  koje čini: Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Banja Luka (nosilac Konzorcijuma), Centar
  motor d.o.o. Široki Brijeg (član Konzorcijuma), Informacioni Inžinjering SIRIUS 2010 d.o.o. Banja Luka
  (član Konzorcijuma) i Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo (član Konzorcijuma), objavljuje
  POZIV
  za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima
  sertifikovanja vozila
  Administrativno tijelo za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti sertifikovanja vozila
  poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za stručno osposobljavanje i provjeru znanja na
  poslovima sertifikovanja vozila.
  Stručno osposobljavanje održaće se hotelu “COURTYARD BY MARRIOTT”, Prvog krajiškog korpusa
  33, Banja Luka, 04.03.2024. i 05.03.2024. godine sa početkom u 10:00 časova.
  Zainteresovani kandidati moraju dostaviti popunjene Prijave za stručno osposobljavanje i provjeru
  znanja na poslovima sertifikovanja vozila najkasnije do 29.02.2024. godine na e:mail adresu
  sertifikovanje@centarai.com.
  Provjera stručnosti održaće se 14.03.2024. godine sa početkom u 11:00 h.

  Comments are closed.