ПРОВЈЕРА СТРУЧНОСТИ, ЈУЛИ 2022

 • ПРОВЈЕРА СТРУЧНОСТИ, ЈУЛИ 2022

  Поштовани,

  Обавјештавамо Вас да ће се провјера стручности за кандидате којима истиче сертификат за обављање послова водитеља станице техничког прегледа, односно сертификат за обављање послова контролора техничке исправности возила 31.07.2022., 01.08.2022. и 21.08.2022. године одржати у петак 22.07.2022. и суботу 23.07.2022. године у згради Аграма, Булевар српске војске 17,  Бања Лука – конференцијска сала, спрат 10.

  Списак кандидата са датумом провјере ће бити накнадно објављен.

  Пријаве је потребно доставити најкасније до 15.07.2022. године.

  Скенирану пријаву са документацијом потребно је доставити путем е:маил-а  podrska@centarai.com.

  Напомена: Кандидати који су присуствовали провјери стручности 2020. године не морају достављати комплетну документацију. Довољна је само Пријава за продужење сертификата и претходни сертификат..

  С поштовањем!

  Стручна институција за техничке прегледе возила

  Comments are closed.