PROVJERA STRUČNOSTI I STRUČNI ISPIT 6-2021

 • PROVJERA STRUČNOSTI I STRUČNI ISPIT 6-2021  Poštovani,

  Obavještavamo Vas da će se provjera stručnosti za kandidate kojima ističe licenca za obavljanje poslova voditelja stanice tehničkog pregleda, odnosno licenca za obavljanje poslova kontrolora tehničke ispravnosti vozila u periodu 01.07.2021. – 30.09.2021. godine održati u petak 18.06.2021. i subotu 19.06.2021. godine u zgradi Agrama, Bulevar srpske vojske 17, Banja Luka – konferencijska sala, sprat 10.

  Spisak kandidata sa datumom provjere će biti naknadno objavljen.

  Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 11.06.2021. godine.

  Skeniranu prijavu sa dokumentacijom potrebno je dostaviti putem e:mail-a podrska@centarai.com.

  NAPOMENA: Obuka za polaganje stručnog ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila održaće se u periodu od 14.06.2021. do 18.06.2021. godine, dok će termim polaganja stručnog ispita biti naknadno održan. Zainteresovani kadnidati Prijavu za polaganje stručnog ispita mogu dostaviti putem e:mail-a podrska@centarai.com.

  S poštovanjem!

  Stručna institucija za tehničke preglede vozila

  Comments are closed.